Opinie o Nas

Regulamin sprzedaży dla umów zawieranych na odległość

 1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:

 1. Laptophouse.pl, Sprzedawca – Sebastian Bartoń, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Laptophouse.pl Sebastian Bartoń z siedzibą w Rzeszowie, ul. Króla Stanisława Augusta 38, 35-210 Rzeszów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, posługujący się numerem NIP: 8133130473, REGON: 360528653;

 2. Klient, Kupujący - każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem laptophouse.pl po uprzednim zarejestrowaniu się w nim bądź bez rejestracji.

 1. Regulamin określa zasady na jakich Sprzedawca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem laptophouse.pl.

 2. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów, które oferuje Sprzedawca.

 3. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego, Kupujący nie musi się w nim rejestrować.

 4. Kupujący, przed dokonaniem zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 1. Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty, które Sprzedawca prezentuje na stronach WWW sklepu internetowego laptophouse.pl.

 2. Wszystkie produkty w sklepie internetowym laptophouse.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca może jednak oferować też produkty krótko używane lub pochodzące z ekspozycji, które odpowiednio oznacza i opisuje w ofercie.

 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć rzeczy wolne od wad. [Podstawa prawna: art. 556 oraz 5561–5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.]

 4. Sprzedawca na bieżąco aktualizuje ofertę produktów, które prezentuje na stronach WWW sklepu internetowego laptophouse.pl.

 1. Płatności

 1. Ceny wszystkich produktów na stronach WWW sklepu internetowego laptophouse.pl są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztów jego przesyłki.

 2. Za zamówienie Klient, może zapłacić na kilka sposobów w zależności od sposobu dostawy jaki wybierze. W sytuacji gdy Klient wybierze dostawę przez przewoźnika może zapłacić: BLIKiem, płatnością online, eRaty Santander Consumer Bank, przelewem. W sytuacji gdy Klient wybierze obiór osobisty w placówce Sprzedawcy może zapłacić: BLIKiem, płatnością online, eRaty Santander Consumer Bank, przelewem, gotówką przy odbiorze w salonie stacjonarnym.

 3. Sprzedający za dokonany zakup wystawia fakturę VAT w wersji papierowej, która to jest załączana do zakupionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego w toku rejestracji na stronie WWW sklepu internetowego laptophouse.pl, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

 4. Sprzedający pobiera opłatę za realizację transakcji, jeśli jako sposób płatności za zamówienie Kupujący wybierze płatność online. Powyższa opłata jest równa kosztom realizacji transakcji. Sprzedający liczy ją od łącznej wartości brutto zamówienia wraz z kosztami wysyłki. Wysokość opłaty jest każdorazowo widoczna dla Kupującego w podsumowaniu zamówienia przed zawarciem umowy.

 5. Sprzedawca nie pobiera opłaty za realizację transakcji, jeśli jako sposób płatnością za zamówienie kupujący wybierze płatność BLIKiem, eRaty Santander Consumer Bank, przelewem lub gotówką przy odbiorze w salonie stacjonarnym.

 1. Sprzedaż treści cyfrowych

 1. Treści cyfrowe są sprzedawane przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 2. Treści cyfrowe to dane wytwarzane i dostarczone w postaci cyfrowej (np. klucze aktywacyjne), również zapisane na nośniku materialnym (np. płyta CD, płyta DVD itp.).

 3. W umowach o dostarczenie treści cyfrowych Sprzedawca działa wyłącznie jako dystrybutor. Sprzedawca nie jest licencjodawcą treści cyfrowych, które dystrybuuje. Umowę licencyjną Kupujący zawiera z licencjodawcą.

 4. Kupujący umowę licencyjną z licencjodawcą zawiera:

 • w chwili, w której akceptujesz tę umowę podczas instalowania treści cyfrowych, lub
 • na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeśli nie ma wymogu akceptacji umowy licencyjnej.

 1. Gdy Sprzedawca sprzedaje Kupującemu treści cyfrowe, które dostarcza na trwałym nośniku materialnym, Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady nośnika, na którym została utrwalona treść cyfrowa. Sprzedawca nie odpowiada za wady (błędy) treści cyfrowych na w/w nośniku.

 2. Za wady treści cyfrowych przekazywanych w formie klucza aktywacyjnego odpowiada licencjodawca.

 3. Za zgodą Kupującego jako konsumenta, Sprzedający spełni świadczenie z umowy o dostarczenie treści cyfrowych – które nie są zapisane na nośniku materialnym – przed upływem 15 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy. To oznacza, że gdy za zgodą Kupującego Sprzedający dostarczy produkty lub umożliwi ich pobranie bez użycia trwałego nośnika, np. udostępni Kupującemu klucz aktywacyjny – prawo Kupującego do odstąpienia od umowy wygasa (o terminie odstąpienia od umowy mów art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 4. Jeśli jaki konsument Kupujący zawrze z Sprzedającym umowę o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym – Kupującemu nie przysługuje prawo dok odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, gdy:

 • za zgodą Kupującego Sprzedający zacznie realizować umowę, zanim upłynie termin odstąpienia od umowy, oraz
 • Sprzedający poinformował Kupującego o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

(podstawa prawna – art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 1. Jeśli Kupujący jako konsument dokona zakupu u Sprzedającego nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, które Sprzedający dostarczy Kupującemu w zapieczętowanym opakowaniu, a Kupujący otworzy je – Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (podstawa prawna – art. 38 ust. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 1. Realizacja zamówień oraz funkcjonowanie sklepu internetowego.

 1. Zmówienia w sklepie internetowym Sprzedającego, Kupujący może składać poprzez stronę internetową laptophouse.pl. Kupujący może składać zamówienia na dwa sposoby:

 • bez konieczności zakładania konta użytkownika – jeśli Kupujący zaakceptuje ogólne warunki użytkownika i politykę prywatności.

 1. Kupujący, który dokona rejestracji konta ma możliwość:

 • dokonywania zakupów w sklepie internetowym;
 • jest uprawniony do otrzymywania indywidulanych rabatów;
 • jest uprawniony do udziału w promocjach;
 • prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w skepie internetowym.

 1. Kupujący dokona rejestracji swojego konta, gdy wypełni wszystkie wymagane pola formularza rejestracyjnego.

 2. Po zarejestrowaniu swojego konta Kupujący otrzyma maila potwierdzającego dokonanie rejestracji.

 3. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego reguluje Polityka prywatności, która znajduje się pod adresem https://laptophouse.pl/content/2-prywatnosc (podstawa prawna - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

 4. Podanie danych osobowych przez Kupującego podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy sprzedaży, którą Kupujący zawiera z Sprzedającym. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia. Swoje dane Kupujący może zmienić w panelu użytkownika. O zmianach w regulaminie Sprzedawca powiadomi Kupującego w komunikacie, który wyświetli się Kupującemu, kiedy pierwszy raz od zmiany regulaminu zaloguje się na stronie internetowej sklepu Sprzedającego. Zmiany w regulaminie Kupujący zaakceptuje poprzez kliknięcie w polu komunikatu. Jeśli Kupujący nie zaakceptuje zmian w regulaminie, system wyloguje Kupującego z strony internetowej sklepu internetowego. W wyżej wskazanej sytuacji Kupujący kontynuuje zakupy w sklepie internetowy Sprzedającego jako Klient niezalogowany lub niezarejestrowany na zasadach określonych w aktualnym regulaminie. Złożone wcześniej zamówienia Sprzedający realizuje na rzecz Kupującego na zasadach, jakie określa regulamin obowiązujący podczas składania tych zamówień. Zmiana regulaminu nie narusza praw nabytych osób, które korzystają z sklepu internetowego Sprzedającego.

 5. Zmiany regulaminu wchodzą w życie najwcześniej po 7 dniach od chwili, w którym Sprzedający udostępnił mieniony regulamin na stronie sklepu internetowego – z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian Sprzedający realizuje na dotychczasowych zasadach.

 6. Aby dokonać zakupów w sklepie internetowym Sprzedającego, Kupujący:

 • zapoznaje się z treścią oferty danego produktu,
 • dodaje wybraną liczbę produktów do koszyka – jeśli są one dostępne,
 • wybiera sposób dostawy bądź odbioru produktu,
 • wybiera sposób płatności,
 • podaje dane do wysyłki produktu,
 • zapoznaje się z podsumowaniem zamówienia,
 • składa zamówienie przy użyciu przycisku (hiperłącza) „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 1. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. Jeśli przez ponad 7 dni Kupujący nie odbierze zamówienia, nie zapłaci za zamówienie lub Sprzedający nie będzie mógł się skontaktować z Kupującym celem realizacji zamówienia – zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedającego.

 2. Potwierdzenie zawarcia umowy Sprzedający prześle na adres mailowy Kupującego podany w danym zamówieniu.

 3. Witryna sklepu internetowego Sprzedającego działa prawidłowo, jeżeli Kupujący:

 • używa przeglądarki Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji,
 • ma włączoną w przeglądarce obsługę języka Javascript,
 • ma włączoną w przeglądarce obsługę ciasteczek i danych storn.

 1. Kiedy Kupujący korzysta z sklepu internetowego Sprzedającego, nie może dostarczać treści bezprawnych.

 2. Kupujący w dowolnym momencie oraz bezpłatnie może usunąć konto użytkownika oraz rozwiązać umowę o świadczenie usług związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego, która została zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym przy rejestracji konta.

 3. Reklamacje usług sklepu internetowego związane z działaniem konta użytkownika oraz działaniem sklepu internetowego, Kupujący może złożyć na adres – info@laptophouse.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w ciągu 14 dni, licząc od dnia w kutym zostanie ona otrzymana przez Sprzedającego.

 1. Dostawa

 1. Produkty zamawiane w sklepie internetowym Sprzedającego dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .

 2. Zakupione produkty Sprzedający dostarcza przez przewoźnika tj. DPD Polska Sp. z o.o.

 3. Zamówione produkty Kupujący może także odebrać w placówce Sprzedającego mieszczącej pod adresem – ul. Króla Stanisława Augusta 38, 35-210 Rzeszów.

 4. Koszt dostawy zakupionych produktów wynosi:

 • 0 zł – odbiór w placówce Sprzedającego,
 • 18,00 zł brutto – w przypadku dostawy przesyłki krajowej przez DPD Polska Sp. z o.o.,
 • 33,00 zł brutto – w przypadku dostawy przesyłki krajowej za pobraniem przez DPD Polska Sp. z o.o.

 1. Umowę sprzedaży Sprzedający realizuje od 1 do 7 dni roboczych.

 2. Kiedy Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożliwości spełnienia świadczenia o właściwościach zmówionych przez Kupującego, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu produktu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie. Jednocześnie Sprzedający informuje Kupującego pisemnie o prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego.

 3. Kiedy Kupujący odbiera przesyłkę, którą dostarczył przewoźnik, podpisuje potwierdzenie odbioru. W momencie wydania produktu na Klienta będącego konsumentem przechodzą prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, przede wszystkim ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 4. Jeśli Kupujący stwierdzi jakiekolwiek uszkodzenia produktu dostarczonego przez przewoźnika, które mogą mieć związek z przewozem produktu – Kupujący zobowiązany jest zgłosić je przewoźnikowi. Usprawni to procedurę reklamacyjną. Uszkodzenia Kupujący może zgłosić:

 • w momencie odbioru – przewoźnikowi, protokół należy sporządzić w możliwie najszybszym czasie od dostawy. Dla szkód widocznych z zewnątrz w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od dostawy.
 • w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki – za pomocą formularza reklamacji na stronie http://www.serwis.laptophouse.pl/ (zgłoszenie reklamacyjne towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie 7 dni bezpośrednio przewoźnikowi.

 1. Jeśli Kupujący stwierdzi uszkodzenie produktu, które może mieć związek z przewozem, mimo że opakowanie zewnętrzne nie jest uszkodzone (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), Sprzedający zaleca:

 • spisać razem z przewoźnikiem protokół ustalający stan przesyłki oraz

 1. Jedno zamówienie Sprzedający może rozdzielić na mniejsze przesyłki – jeśli składa się ono z wielu produktów, które różnią się sposobem pakowania z powodu dużych gabarytów lub czasem dostarczenia. W takiej sytuacji koszt dostawy, który Sprzedający podał Kupującemu w podsumowaniu zamówienia, się nie zmienia. Sprzedający rozdziela go na poszczególne przesyłki. Jeśli zostanie anulowana część zamówienia, niezależnie od przyczyn Sprzedający koryguje i zwraca wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy bez podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu Kupujący może:

 • przesłać pocztą na adres – Laptophouse.pl Sebastian Bartoń,

  ul. Króla Stanisława Augusta 38, 35-210 Rzeszów.

 1. Prawo odstąpienia od umowy Kupujący może wykonać także za pomocą formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę, inną niż przewoźnik.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu jako konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie sług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego i poinformował Kupującego przed rozpoczęciem świadczenia, że po tym, jak spełni świadczenie, Kupujący utraci prawo do odstąpienia od umowy,
 • w których przedmiot świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe, wizualne lub programy komputerowe, dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • zawartych w drodze aukcji publicznych,
 • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Kupującego przez Sprzedającego o utracie prawa do odstąpienia od umowy,
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy, które jest wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru.

 2. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym Sprzedającego posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Sprzedawca zaleca nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez 14 dni od dnia doręczenia produktu.

 3. Kupujący ma obwiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 4. Kiedy Kupujący kupuje produkt główny w zestawie z innym produktem, zawiera umowę sprzedaży w sposób kompleksowy. Sprzedawca nie przewiduje możliwości częściowego utrzymania umowy sprzedaży, jeśli kupujący wykona prawo odstąpienia co do części umowy. Kupujący może odstąpić od umowy jedynie w całości. Jeśli Kupujący odstępuje od umowy sprzedaży produktu zakupionego w zestawie z innym produktem, Kupujący zwraca cały zestaw produktów. Gdy Kupujący odstępuje od umowy sprzedaży, Kupujący odstępuje też od umów dodatkowych wobec umowy sprzedaży.

 5. Jeśli w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy Kupujący odstępuje od umowy bez podania przyczyny, ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 6. Jeśli przy składni zamówienia Kupujący wybierze inny sposób dostarczenia produktów niż najtańszy, zwykły, oferowany w sklepie Sprzedającego – Sprzedający zwróci Kupującemu koszty najtańszego sposobu dostarczenia przesyłki.

 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Uprawnienia i obowiązki określone w części Prawo do odstąpienia od umowy dotyczą Kupującego wyłącznie, jeśli masz status konsumenta – w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta – i kupującego produkty na podstawie umowy zawartej na odległość. (podstawa prawna: art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827)).

 1. Reklamacje

 1. Jeśli Klient zawrze z Sprzedawcą umowę sprzedaży, ma prawo do reklamacji.

 2. Sprzedający oczekuje, że Klient zgłosi usterki techniczne produktu.

 3. Reklamację produktu zakupionego w sklepie internetowym Sprzedawca zaleca zgłosić za pomocą elektronicznego formularza na http://www.serwis.laptophouse.pl/. Pozwoli to przyspieszyć czas rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza Klient otrzymuje od Sprzedającego informację, w której potwierdza, że przyjął zgłoszenie Klienta.

 4. Kiedy Sprzedający przyjmie zgłoszenie reklamacyjne, wysyła do Klienta wiadomość e-mail, w której podaje instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego RMA.

 5. Reklamowany produkt Klient dostarcza do siedziby Sprzedającego mieszczącej się przy ul. Króla Stanisława Augusta 38, 35-210 Rzeszów. Gdy Klient zgłaszasz reklamację za pomocą elektronicznego formularza, winien zaczekać z wysłaniem produktu na wyżej wskazany adres, aż dostanie od Sprzedającego wiadomość z instrukcją postępowania reklamacyjnego.

 6. Sprzedający zaleca czytelnie oznaczyć przesyłkę reklamacyjną, przede wszystkim numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Od tego zależy sprawny przebieg procedury reklamacyjnej. Brak numeru zgłoszenia serwisowego RMA może uniemożliwić identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego a co za tym idzie przyczynić się do opóźnienia rozpoznania sprawy.

 7. Wygenerowany przez system numer zgłoszenia serwisowego RMA jest ważny tylko przez 7 dni od dnia jego przydzielenia. Jeśli Klient wyśle reklamowany produkt po tym terminie, rozpatrzenie reklamacji może się opóźnić.

 8. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzyma dokumentację z wynikiem ekspertyzy serwisowej.

 9. Reklamowany produkt Klient może odebrać wyłącznie w miejscu i formie, w jakich został on nam dostarczony.

 10. Rewers potwierdzenia przyjęcia serwisowego – który Sprzedawca wydaje Klientowi, kiedy przyjmujemy produkt w serwisie – jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru tego produktu w salonie stacjonarnym bez sprawdzania danych odbierającego.

 11. Na odbiór reklamowanego produktu Klient ma 30 dni od otrzymania od Sprzedawcy powiadomienia o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli Klient nie odbierze go w tym terminie, zostanie pisemnie wezwany do odbioru go w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedawca będzie mógł naliczać opłatę z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Wynosi ona 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w Rzeszowie i będzie naliczana za każdy miesiąc przechowywania.

 12. Większość produktów, które oferuje Sprzedawca, jest objęta gwarancją producenta, importera lub Sprzedawcy. Gdy ten, kto daje gwarancję na produkt, wystawia oświadczenie gwarancyjne, warunki gwarancji określa karta gwarancyjna. Postanowienie to nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta, które wynikają z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Klient ma prawo skorzystać z gwarancji na produkt, nawet jeśli przy zakupie nie otrzymasz karty gwarancyjnej.

 13. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. Przede wszystkim ustalają, że nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży (podstawa prawna: art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny).

 14. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący konsumentem ma prawo:

(Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich)

Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży dla umów zawieranych na odległość

                                                                                                                                                              _____________________________________

                                                                         miejscowość, data

___________________________________

Imię i nazwisko / nazwa

___________________________________

Dane adresowe

___________________________________

Kod pocztowy, miejscowość

                                                       Laptophouse.pl Sebastian Bartoń

                                                       ul. Króla Stanisława Augusta 38

                                                       35-210 Rzeszów

OŚWIADCZENIE

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży z dnia _________________ nr fraktury zakupowej _______________________, której przedmiotem był ___________________________________________.

Umowa o której mowa powyżej została zawarta dnia _____________________ za pośrednictwem sklepu internetowego www.laptophouse.pl / w ramach internetowego portalu aukcyjnego Allegro.pl** ______________________ .

Proszę o zwrot kwoty w wysokości ________________________ zł (słownie: ________________________________________) na rachunek bankowy prowadzony pod nr ____________________________________. Dane posiadacza rachunku _________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ .

                                                                                       ____________________________

                                                                                                                                                                              Podpis Klienta

 

Prosimy odesłać sprzęt na adres:

 Laptophouse.pl Sebastian Bartoń

 ul. Króla Stanisława Augusta 38

 35-210 Rzeszów